Şirket Birleştirmeleri & Satın Almalar

Müvekkil şirket mal varlığı satışları, menkul değer satışları, şirket birlikteliğinden çıkma, ilk halka arz olmadan halka açık şirket şeklinde birleşme veya ortak çıkarma yoluyla birleşme, işletmelerin borçlanarak satın alınması, işçilerin çalıştıkları şirketin hisse senetlerini satın almaları, girişim sermayesi işlemleri, stratejik iş ortaklıkları ve ortak teşebbüsler vb. konuları kapsayan çok çeşitli konularda destek hizmeti sunmaktayız.

Müşterilerimize ayrıca tahsisli satış, başlangıç borcu veya öz sermayenin halka arzı ile finansman elde etmeleri konularında da yardımcı olmaktayız.

Ayrıca ortaklık transferlerinin ve kurumsal bürokrasinin taslağının hazırlanması, müzakere edilmesi ve uygulamaya konulması, birleşme öncesi veya sonrası durum tespiti, bunlarla ilgili yapı ve yed-i emin sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü sözleşmelerde ve işlemlerde hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri vermekteyiz.

corporateicon