Medeni Hukuk

Medeni hukuka ilişkin ihtilaflar iki veya daha fazla tüzel kişi veya kurum/kuruluş arasında meydana gelen hukuki anlaşmazlık durumlarıdır. Medeni hukuka ilişkin ihtilaflar çoğunlukla haksız muamele, sözleşme veya tazminat hukukunu içerir ve mahkemeler tarafından genellikle ifa, tazminat ve müdahale şeklinde kararların tesisi yoluyla çözülür.

Medeni hukuk, uygulamada, iş hukukunu başta olmak üzere özel hukuka ilişkin tüm davaları kapsamaktadır. Medeni hukuk sorunları ihtilafları iki şahıs, bir şahıs bir kurum veya iki kurum arasında olabilir.

UHY ÖZCAN&ÖZCAN HUKUK BÜROSU medeni hukuk ihtilaflarına ilişkin davaları müşterileri ile yakın çalışma içinde ve yasal korunma stratejileri geliştirerek yürütmektedir.

people-with-margin