İş Hukuku ve İstihdam

Çeşitli sektörlerde hizmet veren ulusal ve uluslararası şirketlere hem günlük ticari faaliyetleri hem de bireysel projelerin uygulamaya konulması sırasında karşılaştıkları ve işçi-işveren ilişkisi kapsamına giren farklı hususlara ilişkin usullerin belirlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi  konusunda hukuki destek hizmeti vermekteyiz.

UHY ÖZCAN&ÖZCAN HUKUK BÜROSU işçi-işveren ilişkisinin tescili ve istihdam izinlerinin temin edilmesi, yabancı şirket kural ve ilkelerinin çalışma hukuku normlarına adapte edilmesi, işçi-işveren ilişkisinin sonlandırılması ve düzenleyici devlet makamları, kurum ve kuruluşları, üst kurullar ile karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesi, yasamaya ilişkin ihlallerden kaçınılması konusunda destek verme, çalışanların hak ve menfaatlerin korunması ve bunların yanında eski çalışanlarca açılabilecek olası dava ve icra takibi riskini en aza indirme gibi geniş bir alana yayılan çok sayıda konuda hukuki danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

coloured-circles