İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik tüm yasal işlemlerin ve icra işlemlerinin yürütülmesi, borçlulara karşı başlatılan icra yaptırımlarına ilişkin olarak hak ve menfaatlerin korunması amacıyla gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, itirazın iptali durumunda borçluların ve alacaklıların temsil edilmesi, borçlunun itirazının kaldırılması ve menfi tespit davaları, icra ve iflas hukuku ile ilişkili tüm davalarda borçluların ve alacaklıların temsil edilmesi, imzaya itiraz, borç ve istihkak davasına itiraz, ödeme protokollerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi gibi konuları içeren İcra ve iflas davalarına yönelik hukuk danışmanlığı hizmetini kapsamaktadır.

UHY ÖZCAN&ÖZCAN HUKUK BÜROSU hukuki ve mali sorunları olan şirketlere, borçlulara ve alacaklılara yeniden yapılanma ve örgütlenme sürecinde karşılaşılan karmaşık geçici, prosedüre ve uygulamaya ilişkin konularda destek olmakta ve ayrıca icra takibi ve iflas, iflas ertelemeleri konularında hizmet vermektedir.

coloured-circles