Gayrimenkul Hukuku

Emlak hukuku ve gayrimenkul hukukunun pratik uygulama alanı hem ticari hem de meskun binalara ilişkin çeşitli konuları içermektedir.

Bunlar gayrimenkul ve taşınmaz mallar üzerindeki hak ve menfaatleri, kiralanabilir varlıklara ve mal sahiplerine ilişkin yasal konuları, yeni kiracı, işletici ve ev sahiplerinin hakları, taşınmaz varlık hakkı, mülkiyet haklarına karşı açılan hak talebi davalarının çözümleri, gayrimenkul yatırım ortaklığı modelinde iş geliştirme, imar ve arazi kullanımı, araziye  ilişkin tarımsal hususlar, konut kredileri ve mülkiyet ve diğer ayni hakların yasal süreci vb. pek çok gayrimenkul hukukuna ilişkin konularda hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

publications-logo