Enerji Hukuku, Maden Hukuku ve Altyapı Projeleri

UHY ÖZCAN&ÖZCAN HUKUK BÜROSU sunduğu maden arama ve geliştirmeye ilişkin düzenlemelere uyum, yerel yönetimler, hükümet yetkilileri ve kurumları ile birlikte çalışma, çevresel sorunların ve istihdam sorunlarının çözülmesi gibi yasal hizmetler ile madencilik sektöründe deneyime sahiptir.

Bu alandaki hizmetler durum tespiti, arazi tahsisi, arazi alımı ve birleştirme, lisanslama, maden ocağı işletme kira sözleşmeleri, madencilik faaliyetlerinin finansman ve güvenlileştirme çalışmaları, çevre etkisi değerlendirme hizmetleri, öğütme, ücret karşılığı işleme ve arıtma sözleşmelerinin değerlendirilmesi, taslağının hazırlanması ve uygulamaya konması hizmetlerini içermektedir.

Bunların yanında madencilik faaliyetine ilişkin ihtilafların çözümü için ticari ve idari hukuk davası hizmetleri de sunulmaktadır.

corporate-icon1